Memastikan Pengurusan Aduan Integriti diuruskan dengan cekap dan diselesaikan dalam tempoh 90 hari.